top of page

API

API класификацията идентифицира качествени моторни масла за бензинови и дизелови автомобили. Масла, които покриват тези класове отговарят на изискванията за ефективност, определени от САЩ и международните производители на автомобили, както и на индустрията за масла.

         1. Ниво на изпълнение

Моторните масла, предназначени за автомобили, микробуси и леки автомобили с бензинови двигатели попадат под API "S" категории. Моторни масла, предназначени за тежкотоварни камиони и превозни средства с дизелови двигатели попадат под API "C" категория.

         2. Вискозитетен клас

Вискозитетния клас е мярката за способността на маслото да тече при определени температури.
Изисквания към различните превозни средства могат да варират. Следвайте препоръките на производителя на вашия автомобил на база SAE класификацията.    

          3.  Запас от ресурси и енергия

Тези наименования се отнасят до масла, предназначени за автомобили с бензинови двигатели, микробуси, и лекотоварни камиони. Широкото използване на този тип масла може да доведе до общи икономии на гориво в превозното средство.

API-poni4ka-1.jpg
API-poni4ka-2.jpg

            4. Множество нива на изпълнение

Масла, предназначени за обслужване на дизелови двигатели могат също така да отговарят и на изискванията на бензинов двигател. За тези масла обозначението е "C" категория като първа, последвана от на "S" категория. "С" категорията масла са формулирани предимно за дизелови двигатели и може да не могат да предвидят всички изисквания, в съответствие с препоръките на производителя на превозно средство с бензинов двигател.

           5. API символът CI-4 Plus

Използва се във връзка с API CI-4, "CI-4 PLUS" идентифицира масла, изработени с цел да осигурят по-високо ниво на защита срещу сажди, свързано с увеличение/намаление на вискозитета.

Настоящите и предишни API стандарти са изброени по-долу. Собствениците на превозни средства трябва да проверят в книжката с упътвания за автомобила преди да се консултират с тези диаграми. Маслата могат да имат повече от едно ниво на изпълнение.

За бензинови автомобилни двигатели, най-новият API клас покрива свойствата за изпълнение за всеки по-стар клас и може да се използва, за да обслужва по-стари двигатели, където са препоръчани по-стари класове масла.

bottom of page