top of page

ACEA

ACEA 2010 г. - Европейската класификация за масла, се състои от три групи (класа) поредици: един за бензинови и лекотоварни автомобили с дизелов двигател; специално за бензинови и лекотоварни дизелови двигатели с устройства за последваща обработка и един за дизелови двигатели на тежкотоварни автомобили. 

Категории

В рамките на всяка от тези групи има категории, които отразяват различните изисквания за изпълнение - четири (A1/B1, A3/B3, A3/B4 и A5/B5) за бензинови и лекотоварни автомобили с дизелови двигатели; четири (C1, C2, C3, C4) специално за двигатели с устройства за повторна обработка на отработените газове и четири (E4, E6, E7, E9) за дизелови двигатели на тежкотоварни автомобили. Типичните приложения за всяка група са описани по-долу за ориентация. Специфичните приложения на всяка група са отговорност на отделните производители на двигатели за техните превозни средства/двигатели.

Категорията показва масла за различни цели или приложения в рамките на този общ клас, свързани с някои аспекти или аспекти на експлоатационното ниво на маслото. Масла в рамките на една категория могат също така да отговарят на изискванията на друга категория, но някои двигатели могат да бъдат изпълнени само от масла от една категория в рамките на един клас.

ACEA номенклатура и процес

Всяка група от класификацията е ориентирана за потребителска употреба чрез код, състоящ се от 2 части, съдържащ буква за определяне на КЛАСА (напр. C), и цифра за определяне на КАТЕГОРИЯ (например C1).

В допълнение за промишлена употреба всяка група има двуцифрено число за идентифициране на ГОДИНАТА от прилагането на това ниво на тежест (напр. А1/B1-04).

Клас

Класът показва масло, предназначено за общ тип на двигателя – A/B = за бензинови и лекотоварни дизелови двигатели; C = за бензинови и дизелови двигатели с катализатор и устройства за повторна обработка на отработените газове. Други класове могат да се добавят в бъдеще, ако се докаже, че двигатели на природен газ изискват петролни характеристики, които не могат лесно да бъдат включени в съществуващите класове.

Използвани съкращения

В C-класовете:

SAPS: Сулфатна пепел, фосфор, сяра
DPF: Филтър за твърди частици
TWC: Трипътен катализатор

В E-класовете:

EGR: В двигателите с вътрешно горене рециркулацията на отработените газове (EGR) е техника за намаляване на NОx. EGR рециркулира част от отработилите газове от двигателя обратно към цилиндрите на двигателя.

SCR (NOx): Селективна каталитична редукция (SCR) е метод за конвертиране на вредните азотни дизелови оксиди (NOx), изпускани от каталитична реакция, в доброкачествените азот газ и вода.

bottom of page