top of page

Известни митове за маслото

Само една марка за един автомобил ?!?

Както казахме, когато дойде моментът за смяна, трябва да закупите масло със съответстваща на двигателя спецификация, като важната информация с данните за принадлежност на маслото към определени класове обикновено може да се открие във вид на семпъл надпис на задната страна на опаковката.

  • Каква марка и модел обаче да изберем?

 

Дали продукт, носещ търговско наименование, използвано от голям нефтен концерн, защото гарантира наличието на солиден изследователски и производствен ресурс и потенциал – или да се доверим ли на някоя по-малка, но имаща претенциите за висока технологичност, компания?

Установяването на взаимодействието на различни моторни масла със сплавите и с полимерите в различни двигатели и при различни условия е много сложен процес. Много честа заблуда е, че дадена марка масла е специално проектирана за автомобилите на определен производител само защото е препоръчвана от него. И още – фактът, че редица автомобилни компании препоръчват точно определена марка масла, не е гаранция, че това е най-доброто решение. Дори ако маслото е било създадено в тясно сътрудничество с въпросния производител, това не означава, че то не би могло да е подходящо и дори да се окаже по-добро за двигателите на други производители, както и също, че други марки масла не са по-подходящи от него.

Като цяло, НЕЗАВИСИМО от марката всеки производител указва съответното масло на кои класове отговаря (ACEA, API, BMW, Ford, GM, MB, Renault, VW). Kогато има съответствие между препоръчаното от производителя на автомобила и предлаганото от производителя на маслото – няма никакво значение каква е марката.

факт.jpg

Цветът на маслото

Обща заблуда е, че цветът на маслото може да послужи като ясен и категоричен индикатор на неговото състояние. В повечето случаи маслото почернява след кратък период на употреба. Някои масла могат да останат чисти дълго време, но най-често всички, независимо от условията на експлоатация, почерняват и това е напълно нормално. При дизеловите двигатели маслото обикновенно става черно само след няколкочасова употреба.

Цветът на маслото само в определена степен определя неговите смазващи свойства. Единственият начин те да бъдат проучени е чрез сложен химически или спектографски анализ, като основен приоритет при изследването е търсенето на метални примеси. За целта части от маслената проба се загряват с волтова дъга до около 8000°C, а излъчваната при това светлина за разлага на спектрални цветове и се анализира. По този начин се установяват не само експлоатационните свойства и “износването” на маслото, но и състоянието на двигателя и респективно неговото износване. В света съществуват няколко организации, които правят подобни анализи, и тези методи са съществен елемент в стремежа на големите корпоративни клиенти, използващи множество автомобили – леки и лекотоварни – да оптимизират работата на механизирания си парк и да спесят значителни средства.

цвят.jpg
Само една марка за един автомобил ?!?
Цветът на маслото
Тестове за качество
bottom of page