top of page

Vexxol ISO 22 е висококачествено минерално хидравлично масло с EP присадки. Подходящо за всякакви хидравлични системи. Притежава много добър вискозитетен индекс, много добри антиоксидиращи, антикорозионни, противопенни и намаляващи износването свойства.

  MAGIAS P68-P69-P70
  AFNOR NF E 48603 HM
  EATON VICKERS I286S(Industrial), M-2950-S (Mobile)
  DIN 51524 Part 2 HLP
  PARKER DENISON HF0,HF1,HF2
  ISO 6743/4 HM
bottom of page