top of page

Vexxol ATF CVT е напълно синтетично трансмисионно масло за вариаторни (CVT = Continuous Variable Transmission) трансмисии. Специално подбраните синтетични базови масла осигуряват отлични антикорозионни и противопенни свойства.

  VW G 052 180, TL 52 180, G 052 516 TL 52 516
  BMW/Mini EZL 799
  MB 236.20
  Ford CVT23,CVT30, Mercon C
  GM/SATURN DEX-CVT
  Honda HMMF, HFC-2
  Hyundai CVTF, SP III
  Subaru NS-2/Lineartronic/CVTF
  Toyota TC
bottom of page