top of page

Синтетични масла

image.png

Синтетичните моторни масла, които се срещат на пазара, независимо от името си също са петролен продукт. Те се получават обаче от най-чистия продукт на фракционирането на петрола – газта (пропан и бутан). Чрез синтез, от газта се получават полиалфаолифини (Polyalphaolifins или ПАО), които са основната съставка, по която едно синтетично масло се различава от минерално.


ПАО подобряват значително вискозитета при различни температурни режими. Също така ПАО са химически по-стабилни от съставките на минералното масло и са по-малко склонни да образуват агресивни разпадни продукти.

Тези масла са изцяло синтезирани, с изключителна чистота, качество, издръжливост и хомогенност, защото този процес позволява пълен контрол върху свойствата и качествата на маслото. Маслото е изключително здраво и чисто, има отлични почистващи и защитаващи двигателя качества. Самото масло се износва много по-трудно, и няма опасност от разкъсване на масления слой, независимо от работния режим и времето в което се поддържа, и осигурява много по-добро поддържане на работна температура на двигателя, много по-добър коефициент на полезно действие. Този тип масла се препоръчват за автомобилите с катализатор, както и многоклапанни двигатели с висока компресия, с турбокомпресор или без такъв, защото допринасят за условия на работа, които не само щадят и катализатора, но и му помагат при работата. Поради това автомобил със синтетично масло има и занижено ниво на емисии. Този тип масла имат най-ниско възможно триене между молекулите си и най-тънък защитен слой, който предотвратява контакта между металните части и позволява на двигателя да постигне номинална мощност с лекота, и да има добър запас от мощност в случай на нужда. Тези масла се разнасят изключително лесно и бързо из двигателя при стартирането му, и осигуряват бързо и лесно палене зимно време; промените във вискозитета и смазващите качества при палене в голям студ зимно време и при екстремни натоварвания на двигателя за много дълго време в горещ летен ден, са незначителни.

bottom of page