top of page

Нашите продукти

Маслата VEXXOL съдържат в себе си

свежи базови масла и висококачествени присадки, които създават устойчив маслен слой – гаранция за надеждна защита и ефективна работа на двигателя при всякакви експлоатационни условия.
 

Леки и лекотоварни превозни средства

Важно е да имате доверие във Вашия автомобил и да чувствате сигурност на пътя. С тази идея създадохме серията двигателни масла Vexxol. В широката гама ще намерите най-подходящото за Вашия автомобил масло, съобразно различни спецификации и стандарти. Проверените масла и присадки ви осигуряват експлоатационни качества, които гарантират, че ще карате без притеснение.
леки и лекотоварни.jpg

Тежкотоварни превозни средства

Маслата в серията TRX притежават висока ефективност при контрол на саждите в съответствие с нормите в ЕС, включително и най-високата Euro VI. Вложените в производството им суровини и добавки гарантират стабилна защита на двигателя и високоефективна работа. Стриктният контрол и производството съгласно стандартите на ACEA (European Automobile Manufacturers‘ Association) и API (American Petroleum Institute) Ви осигурява масло с дълъг живот, което запазва своите смазочни свойства през целия период на експлоатация.
Тежкотоварни .png

Мотоциклети

В серията Moto сe постарахме маслата да са подходящи за всеки един стил на шофиране, позволявайки Ви да се наслаждавате на динамичност и сигурност. Съставът им е проверен и съобразен със стандартите на производителите, което дава възможност да имате дълго време чист и защитен от износване двигател.
Motorcycle Club

Хидравлични масла

Нашата цел е да сме Ви полезни във Всеки аспект от Вашата работа и поради тази причина създадохме серия хидравлични и индустриални масла ISO, които ще осигурят безпроблемна работа на Вашите машини и оборудване. Като допълнение добавихме и универсално масло за селскостопанска техника, което да отговори напълно на Вашите изисквания.
tubi.jpg

Антифриз

Vexxol Antifreeze G11 е продукт, произведен на базата на моноетилен гликол, пропантриол, карбинол, динатриев тетраборат, антикорозионни и противоизносни добавки. Използва се целогодишно в двигатели с вътрешно горене. Охлажда, смазва и намалява износването.
 

H302 Вреден при поглъщане;

H373 Може да причини увреждане на органите;

P260 Не вдишвайте прах, пушек, газ, дим, изпарения, аерозоли;

P270 Да не се яде, пие или пуши при употреба на продукта;

P301+P312 При поглъщане незабавно се обадете в център по токсикология или на лекар при неразположение;

P330 Изплакнете устата;


 

bottom of page