top of page

Минерални масла

Минералните масла се получават директно чрез дестилация/ректификация от нефта без допълнителна обработка. Разбира се, чисти минерални масла не се използват от много отдавна, тъй като дори и най-качествените нямат нито достатъчна стабилност, нито достатъчно добри мазилни свойства, затова към тях се примесват добавки с най-различно предназначение, като количеството им зависи от качеството на базовите масла. Подходът на различните компании при композирането на структурата на минералните моторни масла е различен – някои използват висококачествени базови компоненти с по-малко количество добавки, докато при други основната базова маса се състои от нискокачествени минерални масла и голямо количество присадки. Недостатък на тези масла е, че в определен момент действието на адитивите се изчерпва. Затова тези масла не се използват в новите двигатели с удължени сервизни интервали. Нищо не пречи да се ползват в нормални двигатели, като се спазват правилата за редовна смяна на маслото. Минералните масла са и най-евтини.

image.png
bottom of page